Brněnská pivovarnická společnost

..... byla založena třemi kamarády, které dohromady svedlo nadšení pro neobyčejné pivo.
Rychle se shodli na tom, že neobyčejné pivo by mělo být vařeno neobyčejným sládkem v neobyčejném pivovaru. Jejich touhu po takovém pivu jen posílila vlna malých řemeslných pivovarů (craft breweries), která se po roce 2010 převalila přes oceán do staré Evropy. Po několika letech hledání vhodného industriálu, v němž by se inovativní duch tradičního českého řemesla cítil jako doma, padla volba na trochu tajemnou budovu na Porážce v areálu bývalých brněnských jatek, která byla postavena v roce 1899.

O pivovaru samotném Petr Hauskrecht říká:

„Budova na Porážce mě oslovila od prvního okamžiku. Varné pánve, ležácké tanky, propagační stanice na kvasnice i šalanda s výčepem mi začaly tančit v mysli a usazovat se na místa skoro totožná s těma, na kterých se dnes opravdu nacházejí. V duchu jsem viděl osoby i všechny živé tvory, kteří touto budovou prošli. A já věděl, že tady je to pravé místo pro moje pivo, protože dobré a hlavně netradiční pivo může vzniknout jen v prostorách, které samy sládka k něčemu neobyčejnému vybízejí.

Když stojím nad mladinovou pánví, přihazuju chmel, jako bych dobrou polívku lehce kořenil, nebo zakváším tank čerstvými kvasnicemi, v duchu vidím tu pohádku, to kouzlo nově zrozenýho piva, jehož pěna pak pomalu klouže po čerstvě natočený sklenici v  místní hospodě. Můj oblíbený brněnský rodák Bohumil Kilian by napsal: „V tom okamžiku jsem šťasten - má duše odchází s každým douškem k vám, mí milí pijáci, naplňuje vás potěšením a já vím, že já tak naplňuji své životní poslání – dělat lidem radost opravdu dobrým pivem.‟

Filozofií Brněnské pivovarnické společnosti je vařit poctivé, řemeslné, živé pivo v Brně pro všechny Brňáky, kteří přemýšlejí o tom, co pijí. Piva, nesoucí hrdě značku Petr Hauskrecht – Parní pivovar, zosobňují hodnoty jako je autentičnost, lokální patriotismus spolu s lidským přístupem ke všemu, co děláme.

Chmel

Chmel je podstatnou surovinou pro výrobu piva v českých zemích již nejméně 1000 let. V dávných dobách sládci oceňovali i jeho antiseptické účinky, pozitivně ovlivňující trvanlivost piva. Dnes přidáváme chmel do várky především kvůli hořkosti a vůni. Klasická piva českého typu vaříme výhradně z žateckých chmelů různých odrůd, především poloraného červeňáku. Některá piva dochmelujeme zastudena za použití poněkud netradičního postupu, který je jedním z výrobních tajemství našeho pivovaru. Zatímco Špilberk, Brněnskou 11tku a Brněnskou 12tku chmelíme výhradně českými chmely, pro naše speciály často sáhneme po nejlepších aromatických chmelech ze zámoří a čím dál častěji i po nově pěstovaných tuzemských aromatických odrůdách.

Video: Chmelobraní

Chmelnice

Díky podpoře radnice MČ Brno-jih a za pomoci sdružení Brněnská nábřeží jsme v roce 2018 na břehu Svitavy za pivovarem vysadili naučnou chmelnici.  Chmel pěstujeme tradičním způsobem popínání na modřínových tyčích, známým především z doby před více než 100 lety. Vysadili jsme sazenice nově vyšlechtěných českých odrůd aromatického chmele Jazz a Country. Čerstvě sklizené šišky za studena přidáváme do naší várky Limitované edice Brněnské 12tky, do jejíhož chmelovaru používáme rovněž čerstvý chmel, dovezený téhož dne z chmelnice Stekník na Žatecku. A protože chmelové šištice mají každý rok jiné parametry, je i pro nás vždy trochu překvapení, jaká bude výsledná chuť toho aktuálního ročníku.... Více o Limitované edici Brněnské 12tky zde

Video: PH o naší naučné chmelnici

Varna

Všechno vlastně začíná na sladovně. (Ne že bychom u nás sladovali, pouze v oddělené místnosti slad skladujeme a následně šrotujeme). Sladový šrot je dopraven do rmutovystírací kádě, kde se mísí s vodou a uvolňuje se z něj extrakt do roztoku – tuto fázi nazýváme rmutování. Následně dílo scedíme a k získané sladině přidáváme chmel v několika dávkách za neustálého vaření. Získanou mladinu po odstředění ve vířivé kádi ochladíme a s úderem pivovarského zvonu a přáním „Dej Bůh štěstí“ posíláme do sklepa. Zcela v duchu pivovarů ze začátku 20. století, ve kterých hlavní hybnou silou byla pára, je i Brněnská pivovarnická společnost napojena přímo na městský parovod a proto se hrdě nazýváme „Parní pivovar“.

Spilka/Sklep

Zatímco v tradičních pivovarech byly spilka a sklep rozsáhlé podzemní místnosti, kde v otevřených dřevěných kádích pivo kvasilo a v dřevěných ležáckých sudech dozrávalo, u nás, vzhledem k prostorové dispozici, slouží jako spilka a sklep zároveň sada nerezových tanků. Mladinu, kterou čerpáme z varny, chladíme pomocí ledové vody na 6-7°C a poté do ní přidáváme kulturu kvasinek, což je proces tzv. zakvašování. Během zhruba týden trvajícího hlavního kvašení důsledně regulujeme teplotu v závislosti na úbytku zkvasitelných látek (extraktu). Ty se díky aktivitě kvasnic mění na alkohol, kysličník uhličitý (CO2) a teplo. V průběhu dokvášení (dozrávání) naše spodně kvašená piva leží v klidu a tichu při teplotě 1-2°C a pomalu se nasycují vlastním přírodním oxidem uhličitým, chuťově se zakulacují a získávají specifický buket. Celý proces dozrávání trvá 3 - 12 týdnů (podle druhu piva).

Spilka/Sklep

Stáčírna

Je poslední štací na cestě našeho piva k Vám, našim zákazníkům. Protože pivo nefiltrujeme, musí ve stáčírně ještě asi 2 dny strávit v přetlačných tancích, kde se usazují zbytky kvasnic a pivo se dále čeří. I přes to je však výrazně zakalenější, než běžná nefiltrovaná piva – více o našem pivu najdete zde. Pivo dále stáčíme do sudů, láhví a PET láhví a to zcela ručně. Bezvadná hygiena celého procesu je samozřejmostí, abychom našemu pivu mohli garantovat alespoň měsíční trvanlivost bez jakýchkoliv další úprav.

Stáčírna

Šalanda

„Šalanda je obecně místnost, sloužící k odpočinku, stravování a ubytování námezdních pracovníků, čeledi ve mlýnech nebo v pivovarech. Obyvatelé šalandy mívali k dispozici sporák s nádobami na vaření a ohřívání jídla, také žlab k mytí nádobí. Uprostřed místnosti stály stoly, kolem skříně na nádobí a šatstvo dělníků“ – tolik Wikipedie. Naše Šalanda tomuto popisu v podstatě odpovídá, je otevřena každý týden během prohlídky pivovaru pro všechny, kdo navštíví pivovar, zatouží ochutnat naše pivo přímo u zdroje a přitom ještě obohatit své znalosti nejen o pivě. Na šalandě také školíme personál našich restauračních provozoven, aby se o naše pivo správně starali – více o péči o naše pivo najdete zde. A protože jeden z nás sbírá staré předměty, spojedné s pivovarnictvím a pohostinstvím, slouží naše šalanda zároveň jako malé muzeum.

Však se stavte! Více o prohlídkách zde

Šalanda

Náš tým

S pivovarskou vášní a láskou se snažíme pro Vás vařit řemeslné pivo, které Vás přesvědčí svou chutí. Samozřejmě, že za celým procesem vaření nestojím sám, ale opírám se o partu nadšených kolegů, kteří vždy přiloží ruku k dílu – a to může být v takovém malém pivovárku, jako je ten náš, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Ať již si pivo objednáváte, právě ho kupujete, nebo třeba někde pijete, vždy za tím stojí někdo z těch, které vidíte na téhle fotce.
Tak na zdraví!

Za kvalitu svých piv osobně ručí

Petr Hauskrecht

Náš tým