Pivo

varime
Celoročně
varime
Celoročně
varime
1. listopadu 2019
varime
Celoročně
varime
13. března 2020
nevarime
Prosinec 2020
nevarime
Leden 2021
nevarime
13. února 2020
nevarime
16. dubna 2020
nevarime
30. dubna 2020
nevarime
14. května 2020
nevarime
4. června 2020
nevarime
17. září 2020
nevarime
1. října 2020
nevarime
Říjen 2020
nevarime
5. listopadu 2020

PIVNÍ DESATERO

pro uskladnění a čepování nefiltrovaného piva Petr Hauskrecht - Parní pivovar

  1. Skladuj naše živé (nefiltrované a nepasterované) pivo při teplotě +4°C až +10 °C.
  2. Naraž sud nejdříve za 24 hodin po dodání.
  3. Čepuj inertním plynem (nedoporučíme-li pro speciální piva jiné médium).
  4. Vyčepuj sud do 48 hodin po naražení.
  5. Čepuj pivo při teplotě +6 °C až +8 °C.
  6. Používej bezvadně čisté sklo s logem Petr Hauskrecht a sklenici vždy před čepováním opláchni čistou studenou pitnou vodou.
  7. Měj trubky co nejkratší, vyspádované nahoru od sudu až po výčepní kohout.
  8. Propláchni každý den po ukončení čepování trubky pitnou vodou.
  9. Nech pravidelně jednou za 14 dní vyčistit trubky chemicky. Udržuj výčep v maximální čistotě.
  10. Chval naše pivo – chválí se sice samo, ale budete na to dva.