Pivovar

Haskrech - Pivovar - Brněnská pivovarnická společnost

BRNĚNSKÁ PIVOVARNICKÁ SPOLEČNOST

... byla založena třemi kamarády, které dohromady svedlo nadšení pro neobyčejné pivo. Rychle se shodli na tom, že neobyčejné pivo by mělo být vařeno neobyčejným sládkem v neobyčejném pivovaru. Jejich touhu po takovém pivu jen posílila vlna malých řemeslných pivovarů (craft breweries), která se v posledních několika letech převalila přes oceán do staré Evropy.

Po několika letech hledání vhodného industriálu, v němž by se inovativní duch tradičního českého řemesla cítil jako doma, padla volba na trochu tajemnou budovu na Porážce v areálu bývalých brněnských jatek, která byla postavena v roce 1899.

Haskrech - Pivovar - O pivovaru samotném Petr Hauskrecht říká ...

O PIVOVARU SAMOTNÉM PETR HAUSKRECHT ŘÍKÁ ...

Budova na Porážce mě oslovila od prvního okamžiku. Varné pánve, ležácké tanky, propagační stanice na kvasnice i šalanda s výčepem mi začaly tančit v mysli a usazovat se na místa skoro totožná s těma, na kterých se dnes opravdu nacházejí. V duchu jsem viděl osoby i všechny živé tvory, kteří touto budovou prošli. A já věděl, že tady je to pravé místo pro moje pivo, protože dobré a hlavně netradiční pivo může vzniknout jen v prostorách, které samy sládka k něčemu neobyčejnému vybízejí.

Když stojím nad mladinovou pánví, přihazuju chmel, jako bych dobrou polívku lehce kořenil, nebo zakváším tank čerstvýma kvasnicema, v duchu vidím tu pohádku, to kouzlo nově zrozenýho piva, jehož pěna pak pomalu klouže po čerstvě natočený sklenici v  místní hospodě. Můj oblíbený brněnský rodák Bohumil Kilian by napsal: „V tom okamžiku jsem šťasten - má duše odchází s každým douškem k vám, mí milí pijáci, naplňuje vás potěšením a já vím, že já tak naplňuji své životní poslání – dělat lidem radost opravdu dobrým pivem.“

Haskrech - Pivovar - Slad

SLAD

Pro má piva se snažím vybírat ten nejlepší moravský nebo český slad, ať již z nedalekého Rajhradu, z Kounic nebo ze Záhlinic. Barevné a speciální slady, ze kterých vařím speciály nakupujeme především ze sladovny Klusáček v Kounicích. Vždyť dobrý slad je základ kvalitního piva. A abych nezapomněl - s výjimkou opravdu speciálních piv (pšeničné pivo, ovesné pivo a pod.) je u nás samozřejmostí, že pro naše piva používáme výhradně JEČNÉ SLADY.

Haskrech - Pivovar - Chmel

CHMEL

Chmel je podstatnou surovinou pro výrobu piva v českých zemích již nejméně 1000 let. V dávných dobách sládci oceňovali i jeho antiseptické účinky, pozitivně ovlivňující trvanlivost piva, dnes přidáváme chmel do várky především kvůli hořkosti a vůni. Klasická piva českého typu vařím výhradně z žateckých chmelů různých odrůd, především poloraného červeňáku. Některá piva dochmeluji zastudena za použití poněkud netradičního postupu, který je jedním z výrobních tajemství našeho pivovaru.

Haskrech - Pivovar - Varna

VARNA

Všechno vlastně začíná na sladovně. (Ne že bychom u nás sladovali pouze v oddělené místnosti slad skladujeme a následně šrotujeme). Sladový šrot je dopraven do rmutovystírací kádě, kde se mísí s vodou a uvolňuje se z něj extrakt do roztoku – tuto fázi nazýváme rmutování. Následně dílo scedíme a k získané sladině přidáváme chmel v několika dávkách za neustálého vaření. Získanou mladinu po odstředění ve vířivé kádi ochladíme a s úderem pivovarského zvonu a přáním „Dej Bůh štěstí“ posíláme do sklepa. Naším varným médiem je brněnská městská pára – proto se hrdě nazýváme Parní pivovar.

Haskrech - Pivovar - Spilka & Sklep

SPILKA & SKLEP

Zatímco v tradičních pivovarech byly spilka a sklep rozsáhlé podzemní místnosti, kde v otevřených dřevěných kádích pivo kvasilo a v dřevěných ležáckých sudech dozrávalo, u nás, vzhledem k prostorové dispozici, slouží jako spilka a sklep zároveň sada nerezových tanků.

Mladinu, kterou čerpáme z varny, chladíme pomocí ledové vody na 6-7°C a poté do ní přidáváme kulturu kvasinek, což je proces tzv. zakvašování.

Během zhruba týden trvajícího hlavního kvašení důsledně regulujeme teplotu v závislosti na úbytku zkvasitelných látek (extraktu). Ty se díky aktivitě kvasnic mění na alkohol, kysličník uhličitý (CO2) a teplo.

V průběhu dokvášení (dozrávání) naše spodně kvašená piva leží v klidu a tichu při teplotě 1-2°C a pomalu se nasycují vlastním přírodním oxidem uhličitým, chuťově se zakulacují a získávají specifický buket. Celý proces dozrávání trvá 3 - 8 týdnů (podle druhu piva).

Haskrech - Pivovar - Šalanda

ŠALANDA

„Šalanda je obecně místnost, sloužící k odpočinku, stravování a ubytování námezdních pracovníků, čeledi ve mlýnech nebo v pivovarech. Obyvatelé šalandy mívali k dispozici sporák s nádobami na vaření a ohřívání jídla, také žlab k mytí nádobí. Uprostřed místnosti stály stoly, kolem skříně na nádobí a šatstvo dělníků“ – tolik Wikipedie.

Naše Šalanda tomuto popisu v podstatě odpovídá, je otevřena každý týden během prohlídky pivovaru pro všechny, kdo navštíví náš pivovar a zatouží ochutnat naše pivo přímo u zdroje a přitom ještě obohatit své znalosti nejen o pivě.

Však se stavte!

PROHLÍDKY

Haskrech - Pivovar - Náš tým

NÁŠ TÝM

Samozřejmě, že za celým procesem vaření nestojím sám, ale opírám se o partu nadšených kolegů, kteří vždy přiloží ruku k dílu – a to může být v takovém malém pivovárku, jako je ten náš, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

S pivovarskou vášní a láskou se snažíme pro Vás vařit řemeslné pivo, které Vás přesvědčí svou chutí. Pečlivě spojujeme historické pivovarnické postupy s nejmodernějšími metodami, šetrnými k pivu samotnému. Stejně jako přirozeně krásná žena nepotřebuje make-up, stíny a rtěnku, i naše pivo se obejde bez nepřirozených náhražek a vylepšení.

Díky tradičnímu výrobnímu postupu bez filtrace a pasterizace obsahuje pivo značky Petr Hauskrecht živou kulturu, vitamíny i minerální látky.

Tak na zdraví!

Za kvalitu svých piv osobně ručí Váš

Haskrech - podpis