Pivo

varime
Celoročně
varime
Celoročně
varime
1. listopadu 2019
varime
6. května 2020
varime
30. září 2020
varime
21. října 2020
nevarime
12. listopadu 2020
nevarime
5. listopadu 2020
nevarime
15. listopadu 2020
nevarime
26. listopadu 2020
nevarime
Leden 2021
nevarime
Únor 2021
nevarime
Březen 2021
nevarime
17. března 2021
nevarime
2021
nevarime
2021

PIVNÍ DESATERO

pro uskladnění a čepování nefiltrovaného piva Petr Hauskrecht - Parní pivovar

  1. Skladuj naše živé (nefiltrované a nepasterované) pivo při teplotě +4°C až +10 °C.
  2. Naraž sud nejdříve za 24 hodin po dodání.
  3. Čepuj inertním plynem (nedoporučíme-li pro speciální piva jiné médium).
  4. Vyčepuj sud do 48 hodin po naražení.
  5. Čepuj pivo při teplotě +6 °C až +8 °C.
  6. Používej bezvadně čisté sklo s logem Petr Hauskrecht a sklenici vždy před čepováním opláchni čistou studenou pitnou vodou.
  7. Měj trubky co nejkratší, vyspádované nahoru od sudu až po výčepní kohout.
  8. Propláchni každý den po ukončení čepování trubky pitnou vodou.
  9. Nech pravidelně jednou za 14 dní vyčistit trubky chemicky. Udržuj výčep v maximální čistotě.
  10. Chval naše pivo – chválí se sice samo, ale budete na to dva.