Pivo

varime
Celoročně
varime
Celoročně
varime
Celoročně
varime
11. září 2019
nevarime
21. října 2019
nevarime
1. listopadu 2019
nevarime
6. listopadu 2019
nevarime
28. listopadu 2019
nevarime
Leden 2020
nevarime
1. března 2020
nevarime
14. března 2020
nevarime
Duben 2020
nevarime
1. května 2020
nevarime
Květen 2020
nevarime
Léto 2020
nevarime
Září 2020

PIVNÍ DESATERO

pro uskladnění a čepování nefiltrovaného piva Petr Hauskrecht - Parní pivovar

  1. Skladuj naše živé (nefiltrované a nepasterované) pivo při teplotě +4°C až +10 °C.
  2. Naraž sud nejdříve za 24 hodin po dodání.
  3. Čepuj inertním plynem (nedoporučíme-li pro speciální piva jiné médium).
  4. Vyčepuj sud do 48 hodin po naražení.
  5. Čepuj pivo při teplotě +6 °C až +8 °C.
  6. Používej bezvadně čisté sklo s logem Petr Hauskrecht a sklenici vždy před čepováním opláchni čistou studenou pitnou vodou.
  7. Měj trubky co nejkratší, vyspádované nahoru od sudu až po výčepní kohout.
  8. Propláchni každý den po ukončení čepování trubky pitnou vodou.
  9. Nech pravidelně jednou za 14 dní vyčistit trubky chemicky. Udržuj výčep v maximální čistotě.
  10. Chval naše pivo – chválí se sice samo, ale budete na to dva.