Pivo

varime
Celoročně
varime
Celoročně
varime
6. září 2018
nevarime
20. listopadu 2018
nevarime
Září 2019
nevarime
1. listopadu 2018
nevarime
Listopad 2018
nevarime
3. prosince 2018
nevarime
Leden 2019
nevarime
Únor 2019
nevarime
Březen 2019
nevarime
Březen 2019
nevarime
Duben 2019
nevarime
Květen 2019
nevarime
Jaro 2019

PIVNÍ DESATERO

pro uskladnění a čepování nefiltrovaného piva Petr Hauskrecht - Parní pivovar

  1. Skladuj naše živé (nefiltrované a nepasterované) pivo při teplotě +4°C až +10 °C.
  2. Naraž sud nejdříve za 24 hodin po dodání.
  3. Čepuj inertním plynem (nedoporučíme-li pro speciální piva jiné médium).
  4. Vyčepuj sud do 48 hodin po naražení.
  5. Čepuj pivo při teplotě +6 °C až +8 °C.
  6. Používej bezvadně čisté sklo s logem Petr Hauskrecht a sklenici vždy před čepováním opláchni čistou studenou pitnou vodou.
  7. Měj trubky co nejkratší, vyspádované nahoru od sudu až po výčepní kohout.
  8. Propláchni každý den po ukončení čepování trubky pitnou vodou.
  9. Nech pravidelně jednou za 14 dní vyčistit trubky chemicky. Udržuj výčep v maximální čistotě.
  10. Chval naše pivo – chválí se sice samo, ale budete na to dva.